Anbinh Biochemstry co.,ltd.

"Cho ngày mai tốt hơn"
www.anbinhbio.com

Từ những nhà cung cấp hàng đầu

Từ những quốc gia phát triển nhất,chúng tôi lựa chọn ra những nhà sản xuất uy tín nhất hiện đại nhất để mang về những sản phẩm chất lượng cao nhất.


Những giá trị

An Bình hướng đến những giá trị thật, đơn giản và hiệu quả với mong muốn mang đến "Cho ngày mai tốt hơn" cho khách hàng, cho nghề nuôi tôm, cho xã hội và cho tập thể nhân viên An Bình.


Kinh doanh

Chúng tôi nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nguyên liệu nhập khẩu. Ngoài ra chúng tôi còn kinh doanh các sản phẩm thành phẩm cho tôm. www.anbinhbio.com

Nhóm nguyên liệu | Tất cả
Betaglucan - MOS

Betaglucan, Manan Oligo Saccharomyces

Thêm
Yucca

Yucca dạng bột và Yucca dạng nước nguồn Mêxico

Thêm
Men vi sinh

Nhóm vi sinh xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Thêm