AmoniaFix

1 tỉ khuẩn
Nguồn gốc Mỹ
Chứng nhận 1 tỉ khuẩn
Quy cách Chai 250ml, 472ml

Thông tin kỹ thuật

Tải về thông tin

AmoniaFix được nghiên cứu sử dụng phục vụ các loài cá, tôm hùm, tôm nước ngọt, ao, hồ tích lũy hữu cơ có mùi hôi thối. Dung dụng chứa vi khuẩn được phân lập từ tự nhiên giúp phân hủy mùn bả hữu cơ và giảm tích lũy amonia.

Nhóm vi sinh trong AmoniaFix chuyển đổi amoniac thành nitrics rồi tiếp tục thành nitrate an toàn trong môi trường nuôi trồng thủy sản mật độ cao.

Đặc tính

Chủng khuẩn trong AminiaFix được phân lập từ tự nhiên để loại bỏ một cách tự nhiên amoniac và nitrit. AmoniaFix chứa tối thiểu 1 tỉ khuẩn/gram gồm 2 chủng: Nitrobacter winogradskyi và Nitrosomonas europae.

Sử dụng

Định kỳ: Dùng 8 oz. (250 ml) cho mỗi 5000 m3 nước mỗi tuần.
Nhiễm nặng: Dùng 16 oz. (500 ml) cho mỗi 5000 m3 nước.

Điều kiện môi trường

  • Điều kiện hoạt động tối ưu
  • Thời gian sử dụng nên: 3 - 05:00
  • pH của nước duy trì: 5,5 và 9,5.
  • Nhiệt độ của nước trên 10 ° C (50 ° F).
  • Nồng độ oxy hòa tan phải trên 3 ppm.
  • Nước không tồn tại chlorine / hóa chất diệt khuẩn.

Kết quả thử nghiệm

Biểu đồ dưới đây cho thấy việc giảm Nitrit (một dạng sản phẩm của amoniac) bởi AmmoniaFix. AmmoniaFix giảm nitrit 50% trong 48 giờ.

bieu-do-giam-khi-doc.jpg - 13:32:49


Nhóm nguyên liệu | Tất cả
Betaglucan - MOS

Betaglucan, Manan Oligo Saccharomyces

Thêm
Yucca

Yucca dạng bột và Yucca dạng nước nguồn Mêxico

Thêm
Men vi sinh

Nhóm vi sinh xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Thêm