Yucca schidigera powder

30% hoạt lực
Nguồn gốc Mexico
Chứng nhận 30% hoạt lực
Quy cách 20kg

Tải về thông tin

Phân tích

- Carbohydrates included saponins ... 37%

- Saponins ... 7%

Đặc tính

- Yucca dạng bột được sản xuất bằng phương pháp cơ học hoàn toàn thay vì hóa học dùng bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, thủy sản hoặc xử lý môi trường nước giúp giảm khí độc đối với tôm cá.

Cách dụng

- Lơn, gà dùng liều: 1g/kg thức ăn.
- Tôm cá dùng liều 1g/kg thức ăn khi thời tiết biến động hoặc dịch bệnh.
- Xử lý môi trường nước giảm khí độc cho tôm cá dùng 1kg/5.000 m2 nước.


Yucca schidigera liquid

Yucca dạng dung dịch nguồn Mexico

Xem
Nhóm nguyên liệu | Tất cả
Betaglucan - MOS

Betaglucan, Manan Oligo Saccharomyces

Thêm
Yucca

Yucca dạng bột và Yucca dạng nước nguồn Mêxico

Thêm
Men vi sinh

Nhóm vi sinh xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Thêm