Thông tin nguyên liệu

Thông tin kỹ thuật nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn, thuốc thú ý - thủy sản.

Khả năng miễn dịch và kháng bệnh của cá khi bổ sung Beta-glucan

Thí nghiệm được thực hiện bởi giáo sư Siwicki về ảnh hưởng của (1,3)-(1,6)-beta-glucan từ nấm men bia (Leiber Beta-S) đến khả năng miễn dịch và kháng bệnh của cá hồi vân và cá chép.


Cách nhận biết sản phẩm Yucca tốt

Chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera được biết đến là...

Nhóm nguyên liệu | Tất cả
Betaglucan - MOS

Betaglucan, Manan Oligo Saccharomyces

Thêm
Yucca

Yucca dạng bột và Yucca dạng nước nguồn Mêxico

Thêm
Men vi sinh

Nhóm vi sinh xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Thêm