Khả năng miễn dịch và kháng bệnh của cá khi bổ sung Beta-glucan

Thí nghiệm được thực hiện bởi giáo sư Siwicki về ảnh hưởng của (1,3)-(1,6)-beta-glucan từ nấm men bia (Leiber Beta-S) đến khả năng miễn dịch và kháng bệnh của cá hồi vân và cá chép.

Dưới tác động của môi trường và các yếu tố gây stress trong chăn nuôi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất cá nuôi thâm canh. Các yếu tố gây stress như mật độ nuôi không đầy đủ, không tối ưu, chất lượng nước nghèo nàn, ô nhiễm môi trường cà các mầm bệnh gây ảnh hưởng đến tình trạng miễn dịch của cá.

Những yếu tố trên làm giảm khả năng miễn dich cảu cá, từ đó thúc đẩy sự bùng nổ phát triển của các bệnh truyền nhiễm. Các chất điều hòa miễn dịch hoạt kích hoạt miễn dịch tự nhiên có thể góp phần cải thiện tình trạng miễn dich và năng suất vật nuôi. Mục tiêu của nghiên cứu này là có để kiểm tra hiệu quả của khẩu phần ăn bổ sung Leiber Beta-S đến khả năng miễn dịch và kháng bệnh của cá hồi vân và cá chép.

Bố trí thí nghiệm

Thí nhiệm được tiến hành bởi giáo sư Siwicki (Inland Fisheries Institute Allenstein, Ba Lan). Thí nghiệm trên cá hồi vân được thực hiện tại bộ phận Salmonid Culture ở Rutki, trong khi đố thí nghiệm trên cá chép được thực hiện tại bộ phận Pond Fisheries ở Zabienniec.

Trong 4 tuần, cá được cho ăn khẩu phần tiêu chuẩn có bổ sung Leiber Beta-S với tỷ lệ 0% (đối chứng) và 0,02% (thí nghiệm). Trong các nghiên cứu sâu hơn, dùng liều bổ sung 0,01%, 0,02%, 0,05% và 0,1% Leiber Beta-S để xem hiệu quả của nó đến tỉ lệ sống sót sau khi gây cảm nhiễm cá hồi vân với Aeromonas salmonicida và cá chép Aeromonas hydrophyla. Cho ăn bình thường 4 tuần trước khi bắt đầu thử nghiệm.

Kết quả

Trước khi bắt đầu thử nghiêm, tiến hành kiểm tra các thông số khác nhau trong huyết thanh cá. Dữ liệu ban đầu là giống nhau cho các nhóm và gần không thay đổi cho đến ngày thứ 28.

Ngược lại, sự bùng nổ khả năng oxy hóa và các hoạt động của đại thực bào, hoạt động của tế bào lympho B và T cũng như hàm lượng của lysozyme và globulin miễn dịch tăng lên đáng kễ vào ngày thứ 28 khi bổ sung beta glucan. Những giá trị này cải thiện từ 41-67% ở cá hồi và 45-143% ở cá chép.

Thông số huyết thanh

Sau khi gây cảm nhiểm cá hồi vân với Aeromonas salmonocia tỉ lệ sống đã tăng 3% trong nhóm đối chứng lên đến 31% ở lô thí nghiệm bổ sung Beta-S.

Trên cá chép cảm nhiễm với Aeromonas hydrophila thì tỷ lệ sống ở lô đối chứng là 13% lên 39%.

Hình trên là tỉ lệ sống của cá hồi và cá chép khi bổ sung 200g beta-s cho 1 tấn thức ăn.

Ngày 13 - 09 - 2013
Leiber (Ms Giang dịch)
Leiber Beta-S

Beta glucan > 80% tôm cá hấp thu hoàn toàn

Xem
Biolex MB40

Manan Oligo Saccharides bảo vệ đường ruột và sức khỏe

Xem

Cách nhận biết sản phẩm Yucca tốt

Chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera được biết đến là một sản phẩm giúp giảm nhanh khí độc amonia trong ao nuôi tôm bên cạnh một số công dụng khác.

Nhóm nguyên liệu | Tất cả
Betaglucan - MOS

Betaglucan, Manan Oligo Saccharomyces

Thêm
Yucca

Yucca dạng bột và Yucca dạng nước nguồn Mêxico

Thêm
Men vi sinh

Nhóm vi sinh xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Thêm