Sản phẩm

Cam kết đúng hàm lượng phân tích
AmoniaFix

Giảm nhanh khí độc sau 48 giờ

Xem
Celnamax liquid

Chất chiết xuất từ nấm men

Xem
Yucca schidigera liquid

Yucca dạng dung dịch nguồn Mexico

Xem
Yucca schidigera powder

Yucca dạng bột nguồn Mexico.

Xem
Leiber Beta-S

Beta glucan > 80% tôm cá hấp thu hoàn toàn

Xem
Biolex MB40

Manan Oligo Saccharides bảo vệ đường ruột và sức khỏe

Xem
Nhóm nguyên liệu | Tất cả
Betaglucan - MOS

Betaglucan, Manan Oligo Saccharomyces

Thêm
Yucca

Yucca dạng bột và Yucca dạng nước nguồn Mêxico

Thêm
Men vi sinh

Nhóm vi sinh xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Thêm